Team Vliegeren

Deze uitgave gaat over team vliegeren en het opzetten van een team. Nederland heeft op het moment geen teams die actief zijn in het STACK gebeuren en dat is jammer. Teams worden toch gezien als de koningsklasse bij de sport wedstrijden.

Zelf heb ik nog nooit in een team gevlogen, maar ik ben een getrainde toeschouwer! Om het artikel meer inhoud te geven heb ik Hans Janse op de Haar, een Ex-Dike Hopper, het zes mans team dat in 1991 vierde werd op de World Cup; en sindsdien (hoofd-) jury lid op zo’n 70 internationale evenementen en National head judge Nederland gevraagd om iets meer te vertellen over de ins en outs van het team vliegen.

Meer is beter!

Van een ex-teamvliegeraar met een nadrukkelijke voorkeur voor zes-persoons teams kun je moeilijk een andere uitspraak verwachten! En gezien het plezier dat “kleine” drie- en vier-persoons teams uitstralen, zelfs al zie je zoals ik (als jurylid) meestal op de rug, is teamvliegeren een minstens zo aantrekkelijke vorm van vliegeren als “individueel”!

Team

Eenvoudig is het niet, een team beginnen, en het is zeker zo moeilijk het in stand te houden. Wat ook het doel is, zonder plezier in het vliegen is een team gedoemd te mislukken. Maar zelfs als “plezier” het enige doel is, dan zijn “afspraken nakomen”, “tolerant zijn”, “kritiek aanvaarden”noodzakelijke voorwaarden. Maak afspraken -die je na kunt komen- over besteding van tijd en geld, en maak elkaar duidelijk wat je zelf en met het team wilt bereiken, in je eentje b.v. eerste worden op de Euro cup kan niet met een team! En het beste kun je de tijd met elkaar doorbrengen met vliegeren; experimenteren met groepsprocessen is een andere ‘sport’.

Materiaal

“Gelijk” is de belangrijkste eigenschap van het benodigde materiaal! Exact gelijke vliegers,

afstellingen, lijnen. Geen “eigen” verbeteringen, maar materiaal dat willekeurig door elk teamlid gebruikt kan worden. Dat zal ongetwijfeld een compromis zijn van wat ieder voor zich optimaal vindt, maar elk ‘afwijkend gedrag’ van een vlieger levert vroeg of laat een probleem op (meestal midden in een routine op een belangrijke wedstrijd…) De vlieger moet een “teamvlieger” zijn, d.w.z. weinig last hebben van grote snelheidsveranderingen bij variërende wind of turbulentie, en stabiel “rechtuit” vliegen. Een eenvoudige test: vlieg met twee vliegers tegelijk (met gelijke lijnen en lijnlengte) een klein vierkant, één vlieger midden in het windvenster, één dertig graden links of rechts. Als beide vliegers gelijk beginnen en eindigen, en de vierkanten zijn -nagenoeg- even groot, dan zijn die vliegers geschikt.Dat zullen dan zelden echte “trick”vliegers zijn. Zorg voor één “set” meer dan het aantal piloten, en gebruik steeds afwisselend alle vliegers en lijnen, op die manier is er altijd een -precies gelijke- reserve vlieger. Begin -zeker het eerste seizoen- met één vlieger, geschikt voor lichte tot matige wind met een set lichte en een set wat zwaardere lijnen. Pas met enige ervaring kan een team beslissen welke vliegers geschikt zijn voor lichte, matige en zware wind. (Een set van drie verschillende vliegers zal over het algemeen voldoende zijn). Gebruik het eerste (en misschien tweede..) seizoen niet de meest breuk gevoelige stokken!Oefenen, oefenen

Natuurlijk, zonder oefenen kan niet, maar doe het efficiënt. In het begin is het oefenen van de persoonlijke techniek belangrijk. Kunnen landen op elke manier, op elke plaats in het wind venster is noodzakelijk. En na een -mislukte- landing opstijgen eveneens. Oefen met twee tegelijk, een derde kan “vliegers rapen” een vierde observeren en aanwijzingen geven. Zo’n opstelling is ook het beste voor het oefenen van “tricks”. Vlieg in het begin geen ingewikkelde team figuren, maar oefen op gelijke bewegingen en korte onderlinge afstanden. Reken op minimaal zes uur per week (gemiddeld over het jaar) “op het veld”. En vlieg! Verzorg materiaal thuis, eventueel gezamenlijk, maar buiten oefen uren, en bij voorkeur direct erna (reparaties!). Oefen figuren pas nadat van tevoren ieder teamlid precies weet wat er gevlogen moet worden en hoe. Maak afspraken over plaats, snelheid, soort bocht en hoek. Beter één figuur goed ingeoefend, dan een middag “modderen”.

Precisie

De belangrijkste voorwaarde voor goed teamvliegeren is precisie. Neem vijf figuren (kijk ook

eens naar de laatste “oude Stack” figuren), maak afspraken over hoe die figuren er volgens het team uit zouden moeten zien, en oefen net zo lang tot dat het er in de lucht ook zo uitziet. En oefen -voorzover mogelijk met een figuur-  altijd met kleine onderlinge afstanden. Oefen ook de figuren voor wedstrijden (zeker het eerste seizoen) één voor één, op termijn spaart dat tijd. Combineer voor een eerste precisie routine een aantal bekende en minder bekende maar niet te ingewikkelde precisie figuren en voeg een paar eigen figuren toe. Het is veel belangrijker een routine volledig te vliegen, dan een of meer keren af te moeten breken.

Ballet

Het zal voor een beginnend team niet eenvoudig zijn een goed ballet te laten zien. De

eenvoudigste methode is de routine van een ander team te kopiëren. Zoek naar routines die –

vrijwel volledig- op video beschikbaar zijn, vraag het desbetreffende team om toestemming en

oefen (oefen, oefen). De tweede methode is de precisie routine te voorzien van een “passend” stuk muziek (alleen het ritme is van echt belang…). Dat heeft als nadeel dat je er weinig van leert.

Wedstrijden

Ook voor een beginnend team zijn wedstrijden belangrijk, zelfs als je er niet aan deelneemt! Je doet ideeën op, kunt andere teams om advies vragen (vooral dat team waarvan je de oude ballet routine hebt gekopieerd!) en je kunt een of twee dagen oefenen in een gezelliger omgeving dan het lege strand of hei. Maar meedoen of niet, maak gebruik van de mogelijkheden, praat met deelnemers en kijk. En op wedstrijden zijn natuurlijk ook altijd jury leden. Zij zijn gespecialiseerd in het bekijken en beoordelen van teams (en andere wedstrijdvliegeraars natuurlijk) en zijn -bijna- altijd bereid advies te geven (buiten de wedstrijd). Gebruik die kans om het “ook eens van een ander te horen”!

Alles wat je van een ander kunt leren spaart tijd en maakt het eenvoudiger na de inspanning en de spanning plezier te hebben in vliegeren.

Hans Janse op de Haar

Zoetermeer

Stephen Versteegh

Rotterdam